GURU DAN TENDIK SMAN GONDANGREJO

NAMA : HASTO TYAS HARJADI, S.Pd, M.Pd

ALAMAT : KARANGANYAR

TEMPAT TANGAL LAHIR : KARANGANYAR, 11 AGUSTUS 1972

JENIS PTK : KEPALA SEKOLAH 

ALAMAT BLOGSPOT : ……………

 

NAMA : KRISNAWAN,S.Pd,M.Eng

ALAMAT : KARANGANYAR

TEMPAT TANGAL LAHIR : KARANGANYAR, 03 JULI  1970

JENIS PTK : GURU

 ALAMAT BLOGSPOT : ………….

NAMA : ASIWI TEDJAWATI

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : AGUSTINA SETYOWATI

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : NURUL DHOLAM

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : JOKO RAHARJO

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : SIWI RUDATIN

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : SUKARNI

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : NENY KRISMUNING

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : SUYANTO

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : SRI SULISTIYANI

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : RIRIN HENDRAYANTI HADI KUSUMA

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : YULI RAHAYUNINGSIH

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : RIRIN FITRI ZUBAIDAH

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : NANANG SETIAWAN

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : AKHNIYANI ZAKIAH

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : JUMARI

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : SUPARNI

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : SUTRIWAJI

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : SUYANTO

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : EKO PURWANTO

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : ANIK ROKHMANI

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : ENIK SUMARTINI

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : BLASIUN HERU

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : BAGUS OKTAVIANTO

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : YOSI ALFIANTARA

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : BINTARA DANANG PAMBUDI

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : SUSILOWATI

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : SUWARNI

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : SULIS HAFID PAMUNGKAS

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : IKSAN PAMUGAR

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : HANUNG ADHE PRANOWO

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : SANTI ASTUTI

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : EVA NUR ROCHMAH

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : MOH HENDRO PUTRANTO

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : ARIANI DHIAN KUSUMANINGTYAS

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : DWI MUSTIKASARI

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : SUYADI

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : TRI WINARSIH

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : MUH KHOIRULIRFANI

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : SETYO CHOIRUDIN

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : MUHAMMAD YUSUF

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : YULIANTO

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : SRI PURWANTI

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : ANIK SETYORINI

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : NOVIA

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : GURU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

Accordion Content
Accordion Content

TENAGA PENDIDIKAN

NAMA : SUWARDI

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : STAFF TU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : SLAMET EKO DARMAJI

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : STAFF TU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : RITA ANDRIYANI

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : STAFF TU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : MUKLAS

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : STAFF TU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : ENDANG SUPRIYATI

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : STAFF TU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : BASNI

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : STAFF TU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : FYAN DWI FARNA

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : STAFF TU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : YAYAN MEI RIYANTO

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : STAFF TU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : WARNO SARJOKO

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : STAFF TU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : NASIKIN

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : STAFF TU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : IPUNG SUTARDI

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : STAFF TU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : NAWANG YUNIAR

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : STAFF TU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..

NAMA : ALFIAN ZUHDI

ALAMAT : 

TEMPAT TANGAL LAHIR : 

JENIS PTK : STAFF TU

ALAMAT BLOGSPOT : …………..